Zanim napiszesz list motywacyjny…

WORK1Znając cel komunikacyjny listu motywacyjnego, widzimy wyraźnie, że do jego napisania trzeba się dobrze przygotować. Chodzi tutaj przede wszystkim o przygotowanie koncepcyjne.

Przede wszystkim, należy dobrze przeczytać ofertę pracy, do której aplikujemy. Zawarte są w niej informacje zarówno o profilu firmy, jak i o wymaganiach dotyczących przyszłego pracownika oraz zadaniach na określonym stanowisku. To najistotniejsze informacje, pod kątem których trzeba będzie napisać list motywacyjny – ma on bowiem, przypomnijmy, przekonać pracodawcę, że jesteśmy idealnym kandydatem na to właśnie stanowisko!

W kolejnym etapie warto przeprowadzić sobie tak zwaną analizę SWOT, a więc, mówiąc prościej, wziąć kartkę i wypisać swoje słabe i silne strony w odniesieniu do stanowiska, na które aplikujemy, jak i zewnętrzne szanse i zagrożenia z nim związane. Skupić należy się na gromadzeniu argumentów pozytywnych, ponieważ to one staną się główną kanwą treści samego listu.

Następnie, argumenty te warto sobie wypisać ponownie i spróbować dodać do nich przykłady. Pomyśleć można o tym, czy któreś z zainteresowań prywatnych przełożyć się może na większą efektywność w miejscu pracy, a także o naszych własnych krótko – i długoterminowych celach zawodowych.

Kluczem do sukcesu jest na tym etapie umiejętne spojrzenie na siebie oczami pracodawcy i zastanowienie się, czego on oczekuje od nas. I właśnie pisząc list z tej perspektywy, osiągnąć można największe sukcesy podczas rekrutacji.