Umiejętności interpersonalne

Co zrobić, jeżeli nie wiemy, jakimi treściami wypełnić list motywacyjny? A może nie wiemy, w jaki sposób określić swoje umiejętności i czy są one warte zaakcentowania? Sam termin umiejętności interpersonalne zawiera w sobie wszelkie umiejętności społeczne, które wykorzystujemy w relacjach z innymi ludźmi w jakimś celu. Umiejętnościami personalnymi, szczególnie istotnymi dla pracodawcy, są: umiejętność podejścia związanego z potrzebą władzy i statusu, inicjowania i podtrzymania pozytywnych relacji z innymi ludźmi (co jest szczególnie przydatne dla osób, które aplikują na stanowisko kierownicze) i nawiązywania bliskich relacji celem wykorzystania statusu danej osoby. Pracownik, który potrafi umiejętnie kierować rozmową, zdobyć wymagane informacje i podtrzymać więzi pracownicze jest cennym nabytkiem dla pracodawcy. Do najważniejszych umiejętności interpersonalnych zaliczamy: nawiązywania kontaktu z innymi pracownikami i kontrahentami, umiejętność uważnego słuchania i przemawiania (pewność siebie i pewność swoich racji), zarządzania przekazem niewerbalnym i werbalnym, umiejętność rozwiązywania konfliktów, wywierania wpływu. Oczywiście samo przyswojenie sobie wiedzy i sposobu zarządzania umiejętnościami nie świadczy jeszcze o zdolnościach samego pracownika.

Nie ulega wątpliwości, że im dłuższy pracownik ma staż i im większe doświadczenie zawodowe, tym większe prawdopodobieństwo, że pracodawca zainteresuje się jego kandydaturą.