Tego nie może zabraknąć w liście motywacyjnym

work_5408_812890546Trzeci akapit – tu napisać warto, jakie korzyści odniesie pracodawca, zatrudniając właśnie nas i co wniesiemy do firmy – np. energię, zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność, czy szybkie przyswajanie informacji.

Zakończenie – tu pojawić powinna się prośba o rozpatrzenie kandydatury i zapewnienie o dyspozycyjności i chęci rozszerzenia zawartych w CV i liście motywacyjnych informacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Zwrot grzecznościowy na zakończenie – najlepiej skorzystać z jednego z przykładów: „z wyrazami szacunku”, „łączę wyrazy szacunku”, „z poważaniem”. Zwrot znaleźć się powinien z prawej strony. Gdy dokument dostarczany jest bezpośrednio do sekretariatu firmy, warto go zapisać odręcznie.

Podpis – w przypadku dostarczania dokumentu do sekretariatu, koniecznie odręczny! W przypadku dokumentów elektronicznych, możemy zapisać nasze imię i nazwisko na koniec kursywą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.