Struktura listu motywacyjnego – krok po kroku

work_in_progressList motywacyjny, choć zostawia piszącym go nieco więcej swobody, niż CV, jest dokumentem standaryzowanym, który zawierać powinien określone elementy – ważne zarówno z formalnego punktu widzenia, jak i wszystkiego, co związane bezpośrednio z jego komunikatywnością. Przyjrzyjmy się im więc bliżej.

Lewy górny róg – dane adresowe ubiegającego się o pracę. Podać należy tutaj swoje imię, nazwisko, , dane adresowe, numer telefonu oraz adres e-mail (założyć warto sobie profesjonalną skrzynkę z imieniem i nazwiskiem w nazwie – używanie śmiesznych pseudonimów nie stwarza dobrego wrażenia). Dzięki temu rekruter skojarzy list motywacyjny z CV i nie będzie musiał szukać danych do kontaktu z nim.

Prawy górny róg – tu zapisać należy miejscowość i datę spisania listu – najlepiej, by data była zgodna z dniem wysłania listu.

Prawa strona, poniżej daty – tu wpisujemy dane adresowe firmy, do której przesyłamy aplikację. Jeśli tylko znamy imię i nazwisko osoby, do której wpłyną dokumenty – na przykład dyrektora ds. personalnych, należy je wpisać – wraz z określeniem funkcji tej osoby w firmie.