Przydatne umiejętności w CV

ian-smith-new-cv-page-1Doświadczenie zawodowe

Im rubryka o przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej dłuższa, tym lepiej. Najczęściej to właśnie tu najdłużej zatrzymują się rekruterzy.

Koniecznie należy zaznaczyć: daty rozpoczęcia i zakończenia pracy w danej firmie, pełną nazwę firmy , zajmowane stanowisko pracy i opis najważniejszych obowiązków – tutaj należy krótko i zwięźle wymienić najważniejsze zadania na stanowisku pracy, może być to zrobić od myślników lub w punktach.

W CV można także wymienić odbyte praktyki, zaznaczając zakres obowiązków, tak jak w przypadku pracy. Możesz to zrobić zwłaszcza wtedy, gdy jesteś dopiero na starcie swoje kariery zawodowej.

Znajomość języków obcych

Zawsze należy wymienić języki obce, którymi się posługujesz wraz z informacją na jakim poziomie oceniasz ich znajomość. Pamiętaj, znajomość języka można bardzo łatwo zweryfikować na rozmowie kwalifikacyjnej i jeżeli poziom jest znacznie inny od deklarowanego – pogrążysz się. Dodatkowo, jeżeli posiadasz jakieś certyfikaty potwierdzające znajomość języków, dopisz jaki to certyfikat i kiedy został uzyskany.