Proste 4 KROKI Aby Wasze CV BYŁO BARDZIEJ ATRKACYJNE

Proste 4 KROKI Aby Wasze CV BYŁO BARDZIEJ ATRKACYJNE:

1.Nadaj swojemu CV intrygującą grafikę (wybierz taką, która specjalnie będzie pasowała do stanowiska, które chcesz objąć w danej korporacji), pamiętając jednakże o tym, że motyw graficzny ma być jedynie uzupełnieniem informacji Twojej programów, a nie głównym jej elementem. Niech szata graficzna nie ma zbyt krzykliwych kolorów (bo to działa na Twoją niekorzyść) i niech nie posiada na CV więcej niż 3 kolory. Można zastosować pewien zabieg – niech Twoje CV ma bardzo subtelne kolory – takie same jak np. logo korporacji do której składasz CV.

2.Zdefiniuj swój zawodowy cel. Gdy umieścimy na samym początku dokumentu to co chcemy osiągnąć, pomoże to pracodawcy określić jakie będą Nasze oczekiwania co do przyszłego stanowiska pracy, zwłaszcza o ile dotychczasowa ścieżka wymarzonej ścieżki zawodowej jest różnorodna.

3.Przedstaw samego siebie. Opisz siebie, stwórz raport własnych kompetencji osobowościowych i zawodowych (tych najważniejszych, tych które będą dla pracodawcy bardzo istotne). Pamiętaj, aby raport ten był dostosowany do wymogów danego ogłoszenia o pracę. Wybierz zatem do CV te informacje, które mogą wyjątkowo zainteresować pracodawcę i zachęcą go do spotkania z Tobą na rozmowie kwalifikacyjnej.

4.”Pochwal się” swoimi kompetencjami. Napisz o tych kompetencjach, które czynią teraz Ciebie odpowiednim kandydatem na dane stanowisko pracy. Zamiast pisać o wszystkich obowiązkach, które do tej pory musiałeś wykonywać na poprzednich stanowiskach pracy, stwórz osobną „sekcję” gwoli tych priorytetowo pożądanych poprzez pracodawcę, u którego ubiegasz się o pracę.