Niepraktyczna forma listu motywacyjnego

Listy motywacyjne i życiorysy przesyłane są bardzo często drogą elektroniczną. W obecnych czasach prawie nikt nie fatyguje się do siedziby firmy i nie wręcza dokumentów aplikacyjnych”do ręki”. Pamiętając zatem, że przesłany przez nas list motywacyjny zostanie później wydrukowany i przekazany odpowiedniej personie, zastosujmy się do kilku zaleceń.

Po pierwsze redukujmy motywy graficzne i kolorystyczne w liście. Na stronach internetowych możemy znaleźć listy o bogatej strukturze graficznej, kolorystyce i innych motywach. Udziwnienia są dostrzegalne również w prezentowanych czcionkach. Nie zapominajmy jednak, że to nie kolorystyka i formuła graficzna decydują o odbiorze listu, ale jego kompozycja i sposób przekazania informacji. Drukowanie listów, obfitujących w motywy graficzne i kolorystyczne, naraża pracodawcę na dodatkowe koszty i jest dość nieporęczne. Osoba rekrutująca chce szybko wydrukować wszystkie listy i równie szybko je przejrzeć- nie utrudniajmy jej zatem zadania.
Kolejną sprawą jest czcionka. W urzędowych pismach przyjęło się, że najlepszym rodzajem czcionki jest Times New Roman. Wszelkie, udziwnione czcionki ? gotyckie, zawijane etc. ? są mało przejrzyste i pomimo, że wydają się atrakcyjne pod względem wizualnym, jedynie rozpraszają uwagę odbiorcy. Należy poza tym pamiętać, że jedynie czcionki podstawowe są odczytywane na wszystkich komputerach. Nie kombinujmy zatem i wybierajmy najprostsze rozwiązania. Optymalną wielkością czcionki jest 12. Jeżeli chcemy, aby nasz list motywacyjny stał się bardziej przejrzysty i czytelny, wybierzmy interlinię 1.5. Mniejszy odstęp między wierszami znacznie utrudnia czytanie.

Ważną sprawą techniczną jest również prawidłowe skomponowanie listu. List powinien być przede wszystkim przemyślany i uporządkowany. Czytelność jest sprawą nadrzędną i w żadnym przypadku nie powinniśmy jej lekceważyć. Sama forma nie jest do końca określona. Niektóre osoby wybierają wypunktowanie, inne piszą zwarty i ciągły tekst. Istotą jest zachowanie wewnętrznego porządku wypowiedzi. Oddzielajmy kolejne partie informacji, akcentujmy rozpoczęcie nowej myśli, różnicujmy zakończenie i wiadomości wstępne. Pracodawca, który czyta list motywacyjny, powinien dodawać nagłówki do konkretnej partii tekstu na zasadzie skojarzeniowej.