Nie zapomnij w CV o…

manager-cv-sample-page-2Cel zawodowy

Zdefiniuj swój zawodowy cel. Gdy umieścimy na samym początku dokumentu to co chcemy osiągnąć, pomoże to pracodawcy określić jakie będą Nasze oczekiwania co do przyszłego stanowiska pracy, zwłaszcza jeśli dotychczasowa ścieżka kariery jest różnorodna.

Przedstaw samego siebie

Przedstaw samego siebie. Opisz siebie, stwórz opis swoich kompetencji osobowościowych i zawodowych (tych najważniejszych , tych które będą dla pracodawcy najbardziej istotne). Pamiętaj, by opis ten był dostosowany do wymagań danego ogłoszenia o pracę. Wybierz więc do CV te informacje, które mogą najbardziej zainteresować pracodawcę i zachęcą go do spotkania z Tobą na rozmowie kwalifikacyjnej.