Miejsca zatrudnienia w CV

're%20Hired%20CV%20bookMiejsca zatrudnienia (miejsca, w których do tej pory pracowaliśmy ? udokumentowane), te również wymieniamy w odwrotnym porządku chronologicznym, podobnie jak z wykształceniem, tutaj również podajemy datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, również nazwę firmy, zajmowane w niej stanowisko a także zakres naszych obowiązków ? to również krótko (wzmianka), zakres naszych obowiązków w dotychczasowej pracy, szerzej możemy opisać w życiorysie ? CV nie jest od tego.

Nie zawsze nazwa stanowiska w naszej dotychczasowej pracy znaczy to samo co np. w tej, do której składamy cv ważne jest zaznaczenie zakresu obowiązków, które spoczywały niejako na naszych barkach w poprzednich firmach, w których pracowaliśmy. Można w kilku punktach, równoważnikami zdań wymienić (nie opisać) co się robiło (np. w jednej firmie manager zajmuję się zarządzaniem ludźmi a zaś w drugiej ta sama nazwa stanowiska może znaczyć, że manager zajmuje się tylko sprzedażą czy pozyskiwaniem nowych klientów).

Co jednak napisać gdy jesteśmy młodzi i dopiero zaczynamy pracę i nie posiadamy dotychczasowego doświadczenia w żadnej firmie? Jeżeli nie posiadamy doświadczenia zawodowego, w tym miejscu powinniśmy napisać o stażach, które mieliśmy szansę odbyć albo o praktykach zawodowych. Osoby, które startują niejako dopiero ze swoją karierą zawodową powinny napisać o każdym doświadczeniu, które zdobyły w taki sposób. Warto nawet wspomnieć o działalności w różnego rodzaju organizacjach studenckich, czy nawet w harcerstwie (oczywiście nie szczegółowo, pisać należy tylko prawdziwe informacje!). Takiego typu informacje są bardzo cenne dla przyszłego potencjalnego pracodawcy, ponieważ będą one świadczyły o naszych umiejętnościach podejmowania samodzielnych decyzji, aktywności i zaangażowaniu w różnego rodzaju projekty a także o umiejętności pracy w zespole, która jest bardzo ważna ? na każdym stanowisku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.