List motywacyjny – typowe porady

work_hard_dream_big_motivational_quotesList motywacyjny, choć zostawia piszącym go nieco więcej swobody, niż CV, jest dokumentem standaryzowanym, który zawierać powinien określone elementy – ważne zarówno z formalnego punktu widzenia, jak i wszystkiego, co związane bezpośrednio z jego komunikatywnością. Przyjrzyjmy się im więc bliżej.

Lewy górny róg – dane adresowe ubiegającego się o pracę. Podać należy tutaj swoje imię, nazwisko, , dane adresowe, numer telefonu oraz adres e-mail (założyć warto sobie profesjonalną skrzynkę z imieniem i nazwiskiem w nazwie – używanie śmiesznych pseudonimów nie stwarza dobrego wrażenia). Dzięki temu rekruter skojarzy list motywacyjny z CV i nie będzie musiał szukać danych do kontaktu z nim.

Prawy górny róg – tu zapisać należy miejscowość i datę spisania listu – najlepiej, by data była zgodna z dniem wysłania listu.

Prawa strona, poniżej daty – tu wpisujemy dane adresowe firmy, do której przesyłamy aplikację. Jeśli tylko znamy imię i nazwisko osoby, do której wpłyną dokumenty – na przykład dyrektora ds. personalnych, należy je wpisać – wraz z określeniem funkcji tej osoby w firmie.

Zwrot grzecznościowy – na początku listu, należy zwrócić się do jego adresatów. Jeśli nie wiemy, do kogo adresowany powinien być personalny list i nie podaliśmy danych tej osoby w danych adresowych przyszłego pracodawcy, piszemy „Szanowni Państwo,”. Jeśli zaś wiemy, z kim nawiązujemy komunikację, wykorzystajmy formę, odpowiednio „Szanowna Pani,”, „Szanowny Panie,”.

Pierwszy akapit – tu pojawić się powinny informacje o tym, na jakie stanowisko aplikujemy oraz skąd dowiedzieliśmy się o ofercie pracy – np. z ogłoszenia prasowego, czy też internetowego, czy z rozmowy telefonicznej.

Drugi akapit – zawrzeć należy tutaj uzasadnienie swojej aplikacji na dane stanowisko. Trzeba więc napisać, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na nie – przedstawić wszystkie cechy, które za tym przemawiają – zarówno te związane z wykształceniem i dodatkowymi kwalifikacjami, jak i cechy osobowościowe przydatne na stanowisku. Powinien to być najdłuższy akapit całego tekstu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.