List motywacyjny przykład III

Praca na tym stanowisku jest zgodna z moim wykształceniem, doświadczeniem zawodowym oraz zainteresowaniami.
W tym roku ukończyłem (nazwa uczelni) ze specjalnością ?. Podczas pracy w ?.. zdobyłem doświadczenie w zakresie ?.. Poza tym posiadam umiejętności w zakresie obsługi komputera. Dotychczasowy przebieg mojej kariery dał mi możliwość dokładnego poznania m.in. ?. Do moich obowiązków zawodowych należało także prowadzenie negocjacji z klientami oraz sporządzanie umów. Moje wykształcenie i doświadczenie zawodowe zgodne są z wymaganiami stanowiska ?.. Do listu dołączam curriculum vitae.
Żywię nadzieję, że pozwoli ono Panu uznać moje wykształcenie i doświadczenie zawodowe za wystarczające do powierzenia mi stanowiska ?.
Kontakt ze mną jest możliwy pod nr. tel. … w godzinach… Dziękując za rozpatrzenie mojej oferty, z niecierpliwością oczekuję odpowiedzi.

List motywacyjny zawiera pewne, stałe elementy:

– chęć podjęcia pracy

-przedstawienie swoich dotychczasowych osiągnięć zawodowych i doświadczenia

– umiejętności

– zalety pracownika

– dane kontaktowe

Niektóre elementy powinny być zdecydowanie bardziej wyeksponowane niż inne. Jako, że list motywacyjny stanowi dopełnienie życiorysu, nie powinniśmy go traktować jako rozbudowaną zdaniowo kalkę i włączać informacji zawartych w CV. Pamiętajmy, że Curriculum Vitae ma charakter ogólny i każdy pracodawca przyjmuje je w podobnej formie. List motywacyjny jest zaś kierowany do konkretnego odbiorcy i pisany podług jego potrzeb i wizji. Jeżeli aplikujemy na stanowisko biurowe, nikogo nie będzie obchodzić, że w młodości wygraliśmy konkurs plastyczny bądź też rysujemy hobbystycznie. Nie wszystkie informacje, nawet jeżeli są cenne w ogólnej perspektywie, powinny być umieszczane w liście motywacyjnym. Pamiętajmy również, że list motywacyjny stanowi krótką formę wypowiedzi i powinien być możliwie jak najbardziej precyzyjny. W treści listu wyeksplikujmy jedynie te osiągnięcia, które mogą być szczególnie interesujące dla pracodawcy. Ograniczmy się jednak do przedstawienia suchych faktów, bez własnych przemyśleń i spostrzeżeń.
W żadnym przypadku nie kopiujmy listów motywacyjnych znalezionych na stronach internetowych. Oczywiście nie oznacza to, że nie możemy ich wykorzystywać i inspirować się ich formułą. Porównanie kilku lub kilkunastu różnych listów motywacyjnych może być dla nas bardzo cenne i ubogacające. Jak bowiem napisać list motywacyjny, jeżeli nigdy wcześniej nie miało się do czynienia z tego typu formułą pisaną?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.