List motywacyjny przykład II

Dzięki łatwości nawiązywania kontaktów, szybkiemu dostosowaniu się do zmian oraz pracowitości, dokładności, sumienności, stawiane przede mną zadania nigdy nie stanowiły dla mnie problemu.

Lubię pracę zespołową, ale sprawdzam się również w pracy indywidualnej. Jestem otwarta na nowe doświadczenia oraz konsekwentna w działaniu, dzięki czemu nie mam problemów z adaptacją w nowym środowisku.

Wiem, że praca ta wymaga wysokiej kultury osobistej, zdecydowania, umiejętności pracy w zespole oraz samodyscypliny. Jeżeli moje kwalifikacje okażą się wystarczające, proszę o kontakt i wyznaczenie dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

Aplikująca przedstawiła się jako osoba: sumienna, dokładna, pracowita i otwarta na pracowników. Zastanówmy się jednak, czy te słowa znajdują pokrycie w rzeczywistości? Podawanie swoich zalet, bez jednoczesnego ich umotywowania, mija się z celem. Osoba aplikująca pisze, że sprawdza się tak w pracy grupowej, jak i indywidualnej, nie mówiąc przy tym, kiedy miała okazję sprawdzić się w obydwu rolach. Pracodawcy nie lubią uogólnień ani powtarzalnych twierdzeń. Pusta frazeologia jest źle widziana, zatem wystrzegajmy się banalizowania listów motywacyjnych.