List motywacyjny przykład I

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa ofertę pracy, zamieszczoną na stronie ?. chciałabym przedstawić moją kandydaturę na stanowisko ?.

Niedawno obroniłam tytuł Magistra Zarządzania i Marketingu. Jednocześnie pracuję w firmie ? , gdzie zajmuję się głównie fakturowaniem, przepisywaniem dokumentów na komputerze , umawianiem spotkań z dyrektorem oraz tworzeniem potrzebnej dokumentacji.

Długi staż pracy w tej firmie pozwolił mi rozwinąć swoje umiejętności kontaktu z ludźmi, szybkiego pisania na komputerze oraz obsługi wielu urządzeń biurowych. Jestem osobą młodą szybko się uczącą. Bardzo dobrze sprawdzam się w pracy indywidualnej, jednak też dobrze spisuję się w pracy w grupie.

Możliwość podjęcia pracy w firmie ?. jest dla mnie dużym wyzwaniem, któremu mam nadzieję, że sprostam. Chętnie spotkałabym się na rozmowie kwalifikacyjnej w celu lepszej prezentacji mojej osoby.

Od jakich błędów nie uchronił się ten list?

– błędy ortograficzne i stylistyczne (opis wykształcenia)

– nieprzemyślana kompozycja listu (brak akapitów, niespójność). Kolejne elementy wypowiedzi tworzą wprawdzie pewną całość kompozycyjną, natomiast są oddzielone w sposób nieumiejętny.

– powielanie informacji, które można odnaleźć w życiorysie. Pracodawca może domyślić się, że osoba pracująca w biurze, wykonywała czynności biurowe. Położenie dużego nacisku na mało istotne szczegóły.

– niewyeksponowanie zalet pracownika

Informacje o umiejętności szybkiego pisania na komputerze i fakturowania oraz znajomości obsługi urządzeń biurowych i kasy fiskalnej powinny znaleźć się w życiorysie (W dziale doświadczenie zawodowe wpisujemy nie tylko naszą funkcję w firmie, ale również zakres obowiązków). Po co je zatem powielać w liście motywacyjnym? Czy potencjalny pracodawca na pewno będzie zdumiony, gdy dowie się, że potrafimy pisać na komputerze i wiemy, jak włączyć drukarkę? Jeżeli chcemy wzbudzić jego podziw, pochwalmy się liczbą zakończonych i pomyślnie zdanych kursów komputerowych albo znajomością programów do obróbki graficznej, obsługi księgowości etc.
Niedopuszczalne są także wszelkie błędy ortograficzne, interpunkcyjne, stylistyczne i literówki. Pamiętajmy także o zachowaniu przejrzystości pracy i odpowiedniej kompozycji. W odpowiednim rozdziale naszego artykułu przedstawimy najważniejsze informacje odnośnie do kwestii technicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.