List motywacyjny – po co go pisać?

work1Napisanie listu motywacyjnego nie jest zadaniem prostym – przede wszystkim dlatego, że wymaga to umiejętności tworzenia tekstu. CV jest dokumentem schematycznym, pisanym za pomocą równoważników zdań, tu zaś liczy się płynny tekst – dodatkowo o charakterze perswazyjnym. Dlatego też, wiele osób ma trudności z jego właściwym przygotowaniem i zastanawia się, jaki jest cel listów motywacyjnych. I mimo, że do listu motywacyjnego rekruter przechodzi dopiero po weryfikacji CV, to jest to ważna forma, która pozwala, jak sama nazwa wskazuje, umotywować swoją prośbę o przyjęcie do pracy.

Celem CV jest dla przyszłego pracownika przedstawienie swojej kandydatury w pozytywnym świetle – wykazanie wszystkich swoich ważnych cech i umiejętności, które będą niezbędne do wykonywania obowiązków wynikających z zatrudnienia na stanowisku, na które się aplikuje. I o ile CV przygotowane może być jedno i rozsyłane w wielu kopiach do różnych firm, o tyle list motywacyjny należy za każdym razem modyfikować i dopasowywać do wymogów pracodawcy, na którego ofertę się odpowiada.

W liście motywacyjnym przekonać trzeba do tego, że jest się idealnym pracownikiem na dane stanowisko, pokazać, co może się zaoferować pracodawcy i wnieść jako tak zwaną wartość dodaną i zachęcić go do umówienia się z nami na rozmowę kwalifikacyjną. Skuteczność komunikacyjna jest zatem podstawą sukcesu.

Moja mama ma urodziny to dla niej te życzenia urodzinowe, kocham Cię mamo
Dzisiaj, w urodzin Twoich dniu, ja radości życzę Ci, by dzień ten całkiem innym był od wszystkich innych dni. Zaś JUTRO niech Ci w darze da spełnienie wszystkich snów, coś śniła w dniach urodzin swych, w marzeniach i bez słów. A to najważniejsze z życzeń mych: Niechaj Twe przyszłe dni oszczędzą Tobie smutku i łez i szczęście dadzą Ci!