List motywacyjny – najważniejsze aspekty

wip Uwypuklać należy swoje mocne strony i o nich pisać więcej, o swoich słabych stronach wspominać nie trzeba – chyba, że zrobimy to w umiejętny sposób. Przykładem może być tutaj brak doświadczenia zawodowego, który w wielu przypadkach może być problematyczny – jeśli jednak napiszemy o nim, jak o atucie (na przykład ze względu na świeże spojrzenie na stanowisko, możliwość ukształtowania nas jako pracownika „od zera” itd.), może to zostać przyjęte w pozytywny sposób.

Podkreślać należy przede wszystkim korzyści, jakie będzie miał pracodawca z zatrudnienia nas, nie zaś korzyści, jakie my odniesiemy. Wskazanie tych drugich także jest przydatne – jednakże w sposób pokazujący motywację do pracy. Pisząc np. o tym, że praca pomoże nam rozwinąć umiejętności, wskazujemy wszak jednocześnie na to, że i firma może z nich potem skorzystać.

Pokazać należy, że zna się firmę, do której się aplikuje – zarówno wie, w jakiej branży ona działa i jaka jest jej specjalizacja – to bowiem pokazuje zaangażowanie w ubieganiu się o pracę,

W liście motywacyjnym liczą się konkrety – dlatego też, unikać należy uogólnień typu „mam doświadczenie na podobnych stanowiskach”, zastępując je dokładnymi danymi = np. „przez dziesięć lat pracowałem na podobnym stanowisku, zarządzając personelem i osiągając sukcesy na tym polu”.

Pisać trzeba w przekonujący sposób – unikajmy zwrotów świadczących o niepewności takich, jak „wydaje mi się”, „sądzę, że…”, „może uda mi się…” – zastąp je takimi, jak: „jestem przekonany, że…”, „z pewnością…” etc.,

Unikać należy utartych zwrotów i sformułowań – im lepszy styl, tym lepszy odbiór listu.