Jak napisać CV

Zaczynamy pisanie CV?

Jako, że Curriculum Vitae jest priorytetowym elementem każdej rekrutacji, koniecznie należy się przygotować do jego napisania. Po pierwsze należy pamiętać, że choć jest to ustandaryzowany dokument, to jego zawartość powinna być w każdym momencie dostosowana do rodzaju zatrudnienia, o jakie się ubiegamy. Oznacza to, że przed jego sporządzeniem, pomyśleć należy o dwóch rzeczach: o określeniu osobistych najważniejszych atutów i doświadczenia zawodowego, a dodatkowo o tym, do kogo przesyłane jest CV.

W odniesieniu do pierwszej kwestii ? zanim napisze się CV, trzeba pomyśleć o tym, jak prezentuje się nasza sylwetka zawodowa. Chodzi tutaj o uświadomienie sobie prywatnych największych atutów dla pracodawcy, słabości, szans oraz zagrożeń zewnętrznych, związanych z daną karierą zawodową. Zebrać powinno się także całe obecne zatrudnienie zawodowe oraz wykształcenie ? w CV potrzebne będą konkretne dane związane z nim.

CV pisane jest w każdej sytuacji do konkretnego odbiorcy i w ramach aplikacji na dokładnie określone stanowisko. Trzeba zatem pamiętać o selekcji informacji w taką metodę, ażeby uwypuklić te najbardziej istotne w sąsiedztwie zatrudnieniu na posadę, na którą aplikujemy.

Rozumienie tych dwóch kwestii w trakcie pisania CV to najważniejsza środek do tego, ażeby stworzyć dokument aplikacyjny, który przemówi do przyszłego pracodawcy i da szansę na uzyskanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Warto także przejrzeć przykładowe CV, takowe może odnaleźć na naszej witrynie internetowej.

CV Wzór ? co musimy zawrzeć w CV

CV jest dokumentem ustandaryzowanym i choćby piszącemu je pozostawiona jest doza swobody w zakresie sposobu przekazu faktów, czy także formatowania, powinno ono zawierać określone informacje. Zawsze trzeba w nim podać spersonalizowane dane osobowe:

imię i nazwisko
adres zamieszkania ? i korespondencji, jeśli jest inny,
numer telefonu oraz adres mailowy do kontaktu.

Podanie wieku, czy też stanu cywilnego jest dobrowolne. Dane te znaleźć się powinny na początku dokumentu ? warto także do nich dołączyć zdjęcie.

Kolejną sekcją CV jest historia zatrudnienia ? przyjęto zasadę prezentacji swojego doświadczenia zawodowego z zachowaniem zasady odwróconej chronologii ? to jest od ostatniego miejsca pracy do pierwszego w karierze. To samo tyczy się historii tytułu zawodowego, która jest kolejną sekcją. Opcjonalne jest dodanie treści o spersonalizowanych zainteresowaniach i hobby, czy także znajomości języków obcych i dodatkowych umiejętnościach.

Prawie każde CV wzór, zgodnie z bieżącym dziś prawem, powinno zawierać klauzulę zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Sposób prezentacji informacji w CV wzór

Poszczególne sekcje CV, a więc: dane osobowe, przebieg drogi do sukcesu zawodowej, przebieg wiedzy, języki obce i inne umiejętności, a oprócz tego zainteresowania, muszą zostać zrobione tak, żeby prezentowały pełną sylwetkę ubiegającego się o pracę. Zadbać należy o to, żeby dane były kompletne, a jednocześnie dostosowane do stylu stanowiska, o jakie się ubiegamy.

Formatowanie CV wzór krok po kroku oraz życzenia urodzinowe

Dosłownie w najwyższym stopniu napisane pod względem merytorycznym CV może zostać źle przyjęte, jeżeli już w niewłaściwy sposób je sformatujemy. Dlatego też, należy i do tego przyłożyć dużą wagę. CV wzór ? da nam większe szanse na znalezienie lepszej pracy pamiętaj o tym.

Dane osobowe

Jeśli chodzi o sekcję z danymi osobowymi, warto pamiętać, że podawanie stanu cywilnego oraz wieku nie stanowi wymogu formalnego. Dlatego też, warto się zastanowić, czy dane te są konieczne i istotne przy przedstawianiu się przyszłemu pracodawcy ? szczególnie gdy przechodzimy pierwszy etap rekrutacji, a więc wysyłamy dokumenty elektronicznie, czy też zostawiamy je w sekretariacie.
Historia zatrudnienia

Tu, podobnie, jak w sekcji związanej z historią zatrudnienia, należy wpisać swoje doświadczenie związane z wykształceniem ? również w odwróconej kolejności chronologicznej. Szczególną uwagę zwrócić warto na ostatnie etapy edukacji ? na przykład ukończoną szkołę zawodową, liceum bądź technikum, a także studia wyższe. Uwzględnić warto tutaj także studia podyplomowe. Nie zapominajmy, by podkreślić przede wszystkim te elementy wykształcenia, które są przydatne w pracy, o którą się ubiegamy.

Historia edukacji

To najważniejsza sekcja każdego CV ? pokazująca doświadczenie zawodowe kandydata na dane stanowisko. Dlatego też, warto być tutaj dokładnym. Rekruterzy zalecają zapis tej historii w odwróconej kolejności chronologicznej. Należy, krok po kroku, wpisać kolejne miejsca zatrudnienia ? podać nazwę firmy, lata zatrudnienia, jak i opis stanowiska, które się zajmowało ? wraz z uwzględnieniem kolejnych awansów.

Pamiętać warto, by do lat zatrudnienia na danym stanowisku, szczególnie w przypadku, gdy czas zajmowania danego stanowiska był krótszy, niż kilka lat, dodać miesiące. Nie powinno się również zostawiać pustych miejsc ? jeśli odbywaliśmy podróże, dokształcaliśmy się, nie pracując, wpiszmy to w CV ? tak, by nie stworzyć wrażenia, że np. przez pół roku nie umieliśmy znaleźć pracy, czy też, mówiąc kolokwialnie, obijaliśmy się.

W przypadku długiej kariery zawodowej i aplikacji na poważniejsze stanowiska, warto wyeksponować i opisać w większym stopniu te etapy zatrudnienia, które pomogły zdobyć doświadczenie odpowiednie dla wykonywania nowej pracy.