Historia zatrudnienia w CV ? sposoby prezentacji

Najważniejszym elementem każdego CV jest sekcja przedstawiająca historię zatrudnienia. Dlatego też, warto jej poświęcić dużo swojej uwagi, podczas tworzenia tego dokumentu aplikacyjnego. Celem, jaki przyświecać powinien każdemu tworzącemu CV w czasie opracowywania tego elementu, jest pokazanie pracodawcy: ciągłości kariery zawodowej oraz swojego doświadczenia i umiejętności uzyskanych w dotychczasowych miejscach pracy. Zacząć trzeba od zgromadzenia dokumentacji dotyczącej całej kariery zawodowej. Należy przedstawić tutaj wszystkie swoje etapy kariery zawodowej ? podając miejsce zatrudnienia, stanowisko, jakie się zajmowało oraz lata pracy, z uwzględnieniem miesięcy. Przyjmuje się, że powinno się to robić z zachowaniem odwróconej kolejności chronologicznej ? to jest od najświeższego miejsca pracy, do początków kariery.

Inną możliwością jest przedstawienie selektywnej historii zatrudnienia, to jest podanie na pierwszym miejscu tych etatów, które są najistotniejsze przy ubieganiu się o konkretne zatrudnienie. To popularna forma prezentacji swojej kariery przede wszystkim dla osób o bogatym doświadczeniu, które aplikują na poważne stanowiska menadżerskie, czy dyrektorskie. Taki sposób prezentacji, skupi uwagę rekrutera na najważniejszych aspektach działania i pokaże świadomość stanowiska, na jakie się aplikuje. Pominąć w takiej sytuacji można pomniejsze posady ? na przykład te z początków kariery.

Warto pamiętać, że jeśli posiadamy odpowiednie doświadczenie zawodowe, które dobrze pasuje do posady, na którą aplikujemy, należy rozszerzyć informacje w CV choćby o zakres obowiązków, jakie wykonywaliśmy na danym stanowisku, czy też najważniejsze sukcesy w karierze ? oczywiście, w sposób zwięzły i krótki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.