Dodatkowe informacje w CV

Kandydaci często zapominają o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z przepisami prawa bez zgody kandydata, pracodawca nie ma prawa przetwarzać danych osobowych i może odrzucić twoje dokumenty już na wstępie.

Każde CV musi być opatrzone klauzulą ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Najlepiej na formułkę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). – dopisz na samym końcu kursywą.graduate-_cv_service_2011