Długość listu motywacyjnego

work%20timeIstotną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę jest długość dokumentu aplikacyjnego, jakim jest list motywacyjny. Warto na to spojrzeć, jak na cały list, z perspektywy przyszłego pracodawcy. Aplikacji, które spływają na jego biurko jest bardzo wiele, dlatego też, oczekuje on konkretnych informacji. Stąd też, eksperci zalecają, by długość listu motywacyjnego nie przekraczała jednej strony A4 – z zachowaniem odpowiedniej proporcji przestrzennej – list nie może być w żadnym przypadku przeładowany treścią.

Co więc zrobić, jeśli ilość informacji i argumentów, jakie chcemy zawrzeć w liście przekracza tę długość? Skracać, skracać i jeszcze raz skracać. Zwięzłość i konkretność przekazu jest przez pracodawców ceniona. W pierwszej kolejności wyeliminować można zbędne informacje, a więc takie, które powielają te zawarte w CV, lub też są nieistotne w perspektywie ubiegania się o konkretne stanowisko pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.