Czym jest list motywacyjny?

work20experience_clip_image002-1List motywacyjny jest jednym z dwóch najważniejszych dokumentów aplikacyjnych, jakie składamy przy ubieganiu się o pracę. Jest on uzupełnieniem CV i rozszerzeniem zawartych w nim informacji. Głównym założeniem listu motywacyjnego jest bardziej bezpośrednia komunikacja z przyszłym pracodawcą i przekazanie mu szerszych informacji o swoich kwalifikacji w odniesieniu do pracy, do której się aplikuje.

List motywacyjny wzór:

Jest uzupełnieniem dla życiorysu,
Opisuje szczegółowo wszelkiego rodzaju sukcesy zawodowe i naukowe oraz doświadczenie potrzebne do wykonywania pracy, do której chcemy się dostać,
Odnosić się powinien do konkretnego stanowiska, na które aplikujemy,
Powinien być w miarę możliwości zwięzły i konkretny.

Dobrze przygotowany list motywacyjny może być drogą do sukcesu, a więc do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, czy też do kolejnego etapu procesu rekrutacji. Pisząc go więc, warto zrobić to starannie z zachowaniem wszystkich wymogów formalnych – tak, by zwiększyć swoje szanse na otrzymanie wymarzonej pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.