Czy warto powierzać napisanie listu motywacyjnego innej osobie?

W sieci możemy znaleźć całą masę edytorów, którzy z chęcią podejmą się zredagowania naszego tekstu bądź napisania go od początku? Czy możemy zatem powierzyć im napisanie własnego listu motywacyjnego?
List motywacyjny daje pracodawcy pewien obraz nas samych. Sama forma listu, sposób formułowania i wyrażania myśli, kolejność przedstawiania obrazów, stanowią cenny materiał ?badawczy? i duża mówią o przyszłym pracowniku. Redaktor, oddelegowany do stworzenia nowych treści, zrobi to rzecz jasna w sposób rzetelny, ale przy tym kompletnie bezosobowy. Powierzenie napisania listu osobie trzeciej jest poza tym nieuczciwością samą w sobie- już na samym początku budujemy nieprawdziwy obraz nas samych. Inną sprawą jest natomiast przekazanie listu motywacyjnego do korekty. Jeżeli nie jesteśmy pewni, że list jest napisany prawidłowo od strony formalnej, możemy przekazać go edytorowi lub korektorowi.