CV – rozszerzone

student_workCV rozszerzone przygotować natomiast warto, gdy:

aplikujemy na stanowiska kierownicze, lub specjalistyczne,
nasze doświadczenie zawodowe idealnie pasuje do profilu kandydata opisanego przez pracodawcę,
gdy nowe stanowisko wymaga bogatych i bardzo wyspecjalizowanych umiejętności,
gdy przesyłamy aplikację, biorąc pod uwagę konkretną ofertę.

Co powinno znaleźć się w rozszerzonym CV? Jak pisaliśmy, przede wszystkim poszerzony opis kariery zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem tych pozycji, które pokazują doświadczenie przydatne do wykonywania nowego zawodu. Warto wypunktować w odniesieniu do każdego takiego punktu kariery dokładny zapis obowiązków i czynności, które się na danym stanowisku wykonywało, jak i najważniejsze sukcesy, które się na nim osiągnęło. Pokaże to nieco szerzej doświadczenie i profesjonalizm kandydata, jako przyszłego pracownika. CV rozszerzone może mieć nawet do kilku, czy kilkunastu stron. Przesyłajmy je zatem tylko wtedy, gdy jesteśmy przekonani, że jest to forma oczekiwana przez przyszłego pracodawcę.