Błędy w listach motywacyjnych

work-life-balancePodstawowym i najczęściej popełnianym błędem jest opisywanie w liście motywacyjnym informacji, które zawarte są w Curriculum Vitae, nie można więc użyć zdania (przykładowo): ?Jestem idealnym pracownikiem na to stanowisko ponieważ ukończyłem szkoły takie jak….. i pracowałem w takiej firmie jak…. – ? – i tu wymieniać nazwy szkół czy firm, w których wcześniej pracowaliśmy. Pracodawca widzi wasze CV i nie chce czytać dwa razy tych samych informacji, bo i po co ? Pisanie listu motywacyjnego w taki właśnie sposób, jaki podaliśmy wyżej jest wręcz niestosowne i świadczy o kandydacie ? że jest mało kreatywny i nie potrafi opowiedzieć o sobie, nie zna swoich zalet jak i samego siebie. Zwłaszcza w firmach gdzie rekrutacja jest masowa, to sytuacja powielania wiadomości z CV do listu motywacyjnego, kompletnie skreśla kandydaturę takiej osoby.

Drugi błąd jaki bardzo często popełnia się w listach motywacyjnych to zbyt ?oryginalny? sposób jego napisania. ?Styl publicystyczny? listu motywacyjnego raczej nie będzie sprzyjał pozytywnemu rozpatrzeniu naszych aplikacji. Musimy pamiętać, że list motywacyjny to dokument biznesowy, owszem jest również bardzo osobisty, natomiast nie możemy zapominać o celu powstania tego dokumentu. Niedopuszczalne, wręcz kategorycznie zakazane jest stosowanie rozmaitych metafor, niezrozumiałego języka, nadmierne prezentowanie swojej erudycji czy zbędne odbieganie od tematu ? żaden pracodawca nie czyta dokumentów aplikacyjnych dla kaprysu, czy zabawy, bądź z nudów… czytają je po to by zdobyć dodatkowe, cenne dla siebie informacje na temat osoby, która składała aplikację. Tak więc list motywacyjny ma zawierać konkretne i ważne informacje.